Logo
EFPM Scholar
Vemuri Lakshmi Narasimham

Email: laxmi.efpm2014@iimkashipur.ac.in
Address:
IIM Kashipur
Kundeshwari, Kashipur
District- Udham Singh Nagar
Uttarakhand 244713

  • BIOGRAPHY