The Team

Chairperson – Placement and Corporate Relations
Administrative
Amit Kumar Chanpuria
Senior Administrative Officer (Placement)
amit[dot]chanpuria[at]iimkashipur[dot]ac[dot]in
+91 9926099008
Student Coordinator
Email-id: placecomm@iimkashipur.ac.in
Senior Placement Coordinator
Aman Gupta
7905320886
Anurag Shelar
8668586679
Divyansh Kumar
9811802649
Drumil Shah
7020991090
Gautam Kumar Singh
7991187645
Kaustubh Deshmukh
9168948800
Lalitha Prasuna Devarakonda
8971469697
Pramit Chakraborty
8697994047
Pranav Meghraj Bothra
9903780303
Sarang Bhardwaj
9003770149
Shivendra Pratap
7838198482
Shreyas Kumar Agrawal
8877322224
Shruti Sharma
8285110135
Suhani Bhatnagar
7015568260
Twarit Manglik
9838087520
Junior Placement Coordinator
Abhinav Sharma
7417874131
Akila
6397777311
Amit Srivastava
8700606206
Arpit Vijay
9521554460
Debolina Basu
9775493841
Kartik Chopra
9015843352
Mohammad Fahad Qaiser
8853764317
Prachi Bisht
8750400248
Saksham Birla
8287344897
Shantanu Gawade
9029747890
Shashank Verma
9568223347
Shivangi Agarwal
8860834450
Shwetabh Sinha
8544259985
Suruchi Anant Tiwari
8779720748